a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, запослени у Центру за азил у Крњачи све кориснике који дођу у Центар упознају са кућним редом и правилима понашања. У свакој бараци истакнут је кућни ред на енглеском језику. Корисници се на пријему задужују са кључем, лежајем и другом опремом, а запослени у Центру посебно улажу напоре како би корисници поштовали и придржавали се правила кућног реда.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у јануару 2016. године посетио Центар за азил у Крњачи у циљу праћења поступања надлежних органа према избеглицама/мигрантима. Том приликом сачињен је извештај са препорукама који је упућен Центру.