a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, а на основу Извештаја Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), Полицијска управа Крушевац унапредила је поступање према доведеним и задржаним лицима и предузела је мере, у складу са својим могућнстима, како би побољшала материјалне услове просторија за заржавање.

Посета ПУ Крушевац и полицијским станицама је обављена у фебруару 2016. године.