a

Поступајући по препоруци Заштитника грађана, у Прихватно-транзитном центру за мигранте у Суботици на уочљив начин је истакнут кућни ред, преведен на енглески, арапски и фарси језик. Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у априлу 2016. године, посетио Прихватно-транзитни центар за мигранте у Суботици, а о обављеној превентивној посети сачињен је извештај, који је упућен надлежном органу.