a

Тим НПМ је 19. маја 2016. године посетио Дом за смештај одраслих лица Кулина, ради утврђивања поступања према корисницима и услова у којима бораве. Поред заменика заштитника грађана за заштиту права лица лишених слободе и представника Заштитника грађана, чланови тима НПМ били су и представница удружења Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом (MDRI-S) и специјалиста судске медицине.