a

Поступајући по препорукама НПМ, Казнено-поправни завод Ниш је значајнo унапредио рад Завода, као и поступање према лицима лишеним слободе. Завод је приступио изради пројекта за набавку и инсталирање адекватног система аудио-видео надзора и предузете су мере како би се побољшало остваривање верских права осуђених. Такође, у одговору органа наведено је да је тренутно 834 осуђених радно ангажовано, што је за скоро 100 осуђених више него у тренутку посете.

Заштитник грађана је 19. априла 2016. године обавио ненајављену посету Казнено-поправном заводу Ниш, након чега је израђен Извештај о посети са препорукама.