a

Тим НПМ је 30. и 31. маја 2016. године посетио ПУ Лесковац и полицијске станице у њеном саставу. Посета је реализована ради праћења општег поступања полиције према доведеним и задржаним лицима и праћења поступања према избеглицама/мигрантима.