a

У складу са препорукама НПМ, Полицијска управа Пожаревац је свим полицијским станицама у њеном саставу наложила да полицијски службеници убудуће писаним путем потврде када присуствују лекарском прегледу задржаног лица, као и разлоге за такво поступање. Управа је свим подручним полицијским станицама наложила да време задржавања лица, по основу Законика о кривичном поступку, рачунају од часа када се лице одазвало позиву, а не од момента када је лицу саопштено да је осумњичено, односно да ће се према њему одредити мера задржавања.

У наредном периоду биће одржана едукација полицијских службеника како да поступају са лицима са менталним сметњама.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре, посетио ПУ Пожаревац и полицијске станице у њеном саставу 14. и 15. марта 2016. године. Након посете ПУ Пожаревац је достављен Извештај о посети, са препорукама за уклањање утврђених недостатака.