a

НПМ је 21. јуна 2016. године посетио Прихватилште за странце ради праћења поступања по упућеним препорукама у 2015. години. Том приликом обављени су и разговори са затеченим странцима у Прихватилишту.

Истог дана, тим НПМ је посетио и КПЗ Падинска Скела. Разлог посете Заводу је утврђивање поступања према трансродним особама која се налазе у одељењу за смештај прекршајно - кажњених лица.