a

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) које се односе на унапређење положаја малолетних миграната без пратње, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обезбедило је додатна финансијска средства. Предузете су активности за јачање капацитета запослених у систему социјалне заштите за рад са малолетним мигрантима без пратње, повећање смештајних капацитета за ова лица у институцијама социјалне заштите и набавке возила за превоз малолетних миграната.

У складу са препоруком НПМ из Извештаја о посети Заводу за васпитање омладине – Центру за смештај малолетних страних лица без пратње у Нишу,  обезбеђена су средства за задовољење потреба малолетних странаца, а пре свега за повећање смештајних капацитета за малолетнике без пратње и обезбеђивање посебног смештаја за девојчице у овом заводу. Такође, биће обезбеђена и три возила за потребе превоза малолетних миграната без пратње. 

У циљу унапређења положаја деце избеглица и миграната до сада је у извештајима НПМ надлежним органима упућено десет препорука, које се искључиво односе на ову област.