a

Тим НПМ је 26. и 27. јула обавио посете ПУ Пирот и Регионалном центру граничне полиције према Бугарској ради праћења поступања према мигрантима/тражиоцима азила.

Приликом посете ПУ Пирот је обављен разговор са начелником полиције око поступања по препорукама упућеним у Извештају НПМ о посети из 2015. године, у вези поступања према доведеним и задржаним лицима. Тим НПМ је обишао и просторије за задржавање лица до 48 сати које се налазе у КПЗ у Нишу - Одељењу притвора у Пироту и обавио разговор са лицем које је тамо затечено.