a

Управа Окружног затвора у Суботици је свим службама и одсецима Завода издала упутства о будућем поступању у складу са препорукама НПМ. Препоруке за чије спровођење је неопходно ангажовање додатних финансијских средстава биће предвиђене у финансијским плановима за 2017. годину.

Управа за извршење кривичних санкција размотриће, у циљу побољшања материјалних услова за боравак лица лишених слободе, најцелисходније решење у оквиру планираних финансијских средстава за изградњу и реконструкцију објекта Завода и предузеће мере како би се у Заводу попунило систематизовано радно место дипломираног правника. Када су у питању препоруке које се односе на поступање према странцима/мигрантима, Управа је навела да ће обезбедити потребна финансијска средства како би се странцима омогућиле услуге превођења, односно информисање о њиховим правима и правилима кућног реда у Заводу на језике које разумеју. Такође, Управа је наложила Заводу да странцима омогући телефонске позиве са иностранством, у складу са законом.

НПМ је посетио Окружни затвор у Суботици 24. и 25. марта 2016. године. Након посете Заводу је достављен Извештај о посети, са 50 препорука за уклањање утврђених недостатака.