a

Тим НПМ је 10. августа 2016. године посетио Прихватни центар у Суботици, Граничне прелазе Хоргош I и Келебија и Дом за децу ометену у развоју ''Колевка'' - Суботица, ради праћења поступања према мигрантима/тражиоцима азила.