a

Тим НПМ је 10. и 11. маја посетио Казнено - поправни завод у Сремској Митровици, у циљу праћења поступања по препорукама НПМ из 2012. године и по препорукама Европског комитета за спречавање мучења, које је Комитет упутио Републици Србији након посете 2015. године. У саставу тима су поред представника Заштитника грађана били и представници покрајинског омбудсмана, као и лекар судске медицине. Другог дана посете тиму се прикључио и лекар психијатар. Чланови тима су током дводневне посете обавили разговор са руководством и другим запосленима у Заводу, обишли смештајне капацитете установе, обавили разговор са лицима лишеним слободе и извршили увид у документацију.