a

Тим НПМ је 16. маја 2017. године посетио Прихватни центар за мигранте у Шиду ради провере навода о тортури према мигрантима од стране припадника полиције Републике Хрватске, као и ради праћења поступања по раније упућеним препорукама.