a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 19. маја 2017. године посетио Прихватни центар за мигранте у Кикинди у циљу праћења поступања надлежних органа према мигрантима и услова у којима бораве.