a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 09. јуна 2017. године обавио ненајављене посете Центру за азил у Крњачи у Прихватилишту за странце у Падинској Скели. Током ових посета, нарочито је праћено поступање надлежних органа према малолетницима и женама, као и поступање по препорукама које је НПМ упутио након претходних посета овим установама.

Службеници посећених установа су остварили пуну сарадњу са НПМ.