a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 5. јула 2017. године посетио београдске полицијске станице Стари Град и Савски Венац, ради праћења поступања по препорукама које је НПМ упутио након ранијих посета овим станицама, као и по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) упућеним након посете Републици Србије 2015. године.

Такође, тим НПМ је истог дана посетио и Управу за странце Полицијске управе за град Београд, у циљу праћења поступања према мигрантима и тражиоцима азила.

Ове посете нису претходно најављене, а полицијски службеници су остварили пуну сарадњу са НПМ и омогућили му да оствари свој мандат.