a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је у петак, 21. јула 2017. године, без претходне најаве, посетио седиште Полицијске управе у Панчеву и Полицијску испоставу Север. Циљ ове посете је био праћење поступања по препорукама које је НПМ упутио након посете Полицијској управи 2013. године, као и по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT), упућеним у Извештају о посети Републици Србији из 2015. године.

Током посете, сви присутни полицијски службеници су остварили сарадњу са НПМ.