a

Тим НПМ је у уторак 01. августа обишао Прихватни центар за мигранте у Врању, а у четвртак 03. августа и Прихватне центре у Прешеву и Бујановцу. Током ових посета, нарочито је праћено поступање надлежних органа према малолетницима и женама, као и поступање по препорукама које је НПМ упутио након претходних посета Прихватним центрима у Прешеву и Бујановцу.

Ради праћења поступања према лицима лишеним слободе, тим НПМ је у уторак 01. августа обавио вечерњу ненајављену посету Полицијској станици у Сурдулици, а у среду 02. августа и посету Окружном затвору у Врању.

Службеници свих посећених установа су остварили пуну сарадњу са НПМ.