a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 3. октобра 2017. године обавио посете транзитној зони Аеродрома ''Никола Тесла'' Београд и Прихватилишту за странце у Падинској Скели, у циљу праћења поступања по препорукама које су упућене након ранијих посета овим местима.

Током посета, обављени су разговори са страним држављанима којима је одбијен улазак у Републику Србију и који су до повратка у државу из које су допутовали смештени у просторији у транзитној зони, као и са странцима којима је одређен боравак у Прихватилишту.