a

Поступајући по препоруци Националног механизам за превенцију тортуре (НПМ), Комесаријат за избеглице и миграције је навео да ће обавештење о притуживању миграната на рад службених лица у Прихватном центру Прешево бити укоричено и истакнути на видном месту. У циљу унапређења и уједначеног поступања према мигрнатима у прихватним центрима, од почетка септембра 2017. године и у Прихватном центру у Прешеву, периодично се организују састанци службених лица и представника миграната, на којима се мигранти обавештавају о својим правима. Такође, питање водоснабдевања је решено, тако да сви мигранти имају приступ топлој води у Центру.

НПМ је 3. августа посетио Прихватни центар у Прешеву, о чему је сачињен Извештај са препоруком за отклањање уочених недостатака у раду и унапређења положаја миграната.