a

Завод би требало више напора да уложи у информисање новопримљених лица о начину остваривања њихових права и њиховим обавезама, констатује се, између осталог, у Извештају Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) о посети Казнено-поправном заводу у Београду - Падинској Скели, током које је праћено поступање Завода по раније упућеним препорукама.

НПМ је констатовао да је Завод, поступајући по препорукама, у заједничким купатилима параванима одвојио простор за туширање, како би обезбедио приватност лица приликом туширања, као и да је поставио надстрешнице над шеталиштима, како би се лица која се изводе на шетњу заштитила од атмосферских падавина. Са друге стране, није поступљено по препорукама НПМ које се односе на унапређење поступања према трансродним особама.

НПМ је посетио КПЗ Београд – Падинска Скела 21. децембра 2017. године. Извештај о посети је достављен Заводу и Управи за извршење кривичних санкција.