a

obuka slika

Представници Секретаријата Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) похађали су тренинг „Мониторинг принудног враћања“, који је одржан у Београду за службенике институција омбудсмана/нпм из региона.

Током тренинга службеницима НПМ је представљена ФРОНТЕКС процедура враћања и улога монитора у њој. Упознали су се са пословима монитора у свим фазама враћања и начином састављања извештаја, као и обавезама службеника који су у пратњи повратника. Истовремено, имали су прилику да са колегама и колегиницама размене искуства у раду у овој области.

Новим Законом о странцима, који ће почети да се примењује у другој половини ове године, одређено је да Заштитник грађана у складу са надлежностима из Закона о Заштитнику грађана и Закона о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, врши надзор над поступком принудног удаљења странаца.