a

Представници NPM Obs. - Ник Хардвик (Nick Harwick), бивши шеф Пробационе службе Велике Британије и Петур Хоксон (Petur Hauksson) психијатар, који је био и други потпредседник Европског комитета за спречавање мучења (CPT) пратили су рад српског НПМ од 18. до 22. јуна 2018. год. Том приликом НПМ је обавио посете Специјалној болници за психијатријске болести „Ковин“, Казнено-поправном заводу Београд - Падинска Скела, као и Полицијској станици Земун.

Удружење Посматрачи (Observers) националних механизама за превенцију тортуре (NPM Obs.) основано је 2016. године у Греноблу са сврхом јачања заштите лица лишених слободе од мучења у земљама у којима су успостављени НПМ. Циљ NPM Obs. је да врше процене капацитета НПМ да ефикасно испуне своје дужности. Чланови NPM Obs. су особе са дугогодишњим искуством у раду у различитим националним и међународним организацијама, које се баве заштитом од мучења.