a

Представници Националног механизма за превенцију тортуре учествовали су на Округлом столу ''Подршка примена алтернативних санкција у Србији'', који је у Медија центру у Београду организовала Мрежа Одбора за људска права у Србији. На Округлом столу су представљени резултати истраживања о примени алтернативних санкција у Србији, које је Мрежа спровела током 2018. године. Подаци и закључци до којих је Мрежа дошла објављени су у истоименој публикацији, заједно са препорукама аутора за унапређење примене и даљи развој алтернативних санкција.