a

Удружење „Посматрачи националних механизама за превенцију тортуре“ (Observatory of national preventive mechanisms against torture - NPM Obs.) објавило је, уз сагласност НПМ-а, Извештај о посети Националном механизму за превенцију тортуре Републике Србије. Извештај се односи на 2017. и 2018. годину, током којих су Посматрачи два пута били у посети Заштитнику грађана и посматрали рад НПМ-а. На основу тога у Извештају су изнета запажања и сугестије које би НПМ Србије могао да размотри у циљу унапређења методолошког приступа приликом посета местима где се налазе или се могу налазити лица лишена слободе.

Делегација Посматрача се током прелиминарне посете у јуну 2017. године састала са запосленима у Националном механизму за превенцију тортуре Заштитника грађана, представницима Покрајинског омбудсмана, представницима удружења која сарађују са Заштитником грађана у обављању послова НПМ-а, државним органима у чијој су надлежности установе које посећује НПМ и другим актерима. Током главне посете, у јуну 2018. године, делегација Посматрача НПМ-а је пратила НПМ Републике Србије у посетама Специјалној болници за психијатријске болести Ковин, Казнено-поправном заводу у Београду – Падинској Скели и Полицијској станици Земун, као и припреме ових посета и извештавање о њима.

Извештај о посети Републици Србији је од изузетног значаја за НПМ Републике Србије, јер је то први извештај овог типа Посматрача НПМ-а. Чланови НПМ тима ће размотрити предлоге из Извештаја НПМ Посматрача, будући да ће они несумњиво допринети унапређењу њиховог рада.

Посматрачи НПМ-а је међународна непрофитна организација, која националним механизмима за превенцију тортуре нуди могућност за независан увид и анализу њихових капацитета за ефикасно спровођење задатака додељених Опционим протоколом уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака.