a

Потреба обезбеђивања услуга преводиоца приликом посета Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) центрима за азил, прихватним центрима и установама социјалне заштите домског типа у којима су збринути малолетни мигранти, била је тема састанка представника НПМ са представницима Високог комесаријата за избеглице Уједињених нација (УНХЦР).

С обзиром на то да, иако је тзв. балканска рута затворена, према подацима УНХЦР-а, кроз Србију годишње прође 20 хиљада миграната, а да у Србији тренутно борави три и по хиљаде њих, међу којима је између 400 и 500 малолетника без пратње, јасна је потреба, истакнуто је на састанку, да се заштита и остваривање људских права миграната унапреди. Један од предуслова је непосредна комуникација са мигрантима, будући да је то начин да НПМ током својих посета местима на којима се мигранти налазе добије потпуне информације о њиховом положају, заштити њихових права и евентуалним проблемима са којима се суочавају. С тога је на састанку договорено потписивање одговарајућег Меморандума на основу којег би били ангажовани преводиоци који ће пратити представнике НПМ-а током обиласка миграната.

Представници УНХЦР-а поздравили су напоре НПМ-а да посвети пажњу малолетницима без пратње, будући да је одређен број њих и даље смештен у центрима за азил где је, за разлику од социјалних установа, изражен проблем њихове безбедности. Ниво заштите малолетника који постоји у социјалним установама је стандардизован и на вишем нивоу од оног који постоји у центрима за азил, због чега је, наводе, неопходно обезбедити већи надзор над малолетницима у центрима за азил, уколико они тамо већ бораве.

План НПМ-а је да до краја године посети Центар за азил у Крњачи, прихватне центре у Шиду, Принциповцу и Адашевцима, Аеродром Константин Велики Ниш и установе социјалне заштите домског типа у којима се налазе малолетни мигранти. НПМ је ове године почео и надзор над поступком принудног удаљења странаца, али број принудних удаљења и начин на који ће она бити обављена немогуће је проценити, будући да активности НПМ-а зависе од информација које добије од Министарства унутрашњих послова непосредно пред принудно удаљење.