a

У оквиру Нишвил џез фестивала, испред Принчеве виле у Специјалној болници за психијатријске болести Горња Топоница, International Youth Orchestra и нишки бенд Slide Ride одржали су концерт за пацијенте и запослене, али и за све заинтересоване грађане, поштоваоце Нишвила.

Организатори фестивала на овај начин указали су да је Принчевој вили, која је у веома лошем стању, неопходна реконструкција, али и допринели дестигматизацији психијатрисјких болесника, вишеструко маргинализованих и искључених из друштвених заједница.

Заштитник грађана поздравља напоре друштвено одговорних организација и активиста и позива на што чешћу праксу одржавања концерата, ликовних колонија, позоришних представа и сличних програма унутрар психијатрсијских установа, јер се на тај начин потпомаже социјализација пацијената и супротставља укорењеним предрасудама и широко прихваћеним обрасцима понашања према особама са менталним сметњама и другим маргинализованим друштвеним групама.

Национални механизам за превенцију тортуре Заштитника грађана ове године посебну пажњу посвећује положају особа са менталним сметњама у психијатрисјким установама и установама социјалне заштите домског типа, будући да су услови у којима бораве лоши и неодговарајући, а они сами неретко онемогућени у остваривању својих права. Шира друштвена подршка у овој области готово у потпуности изостаје, док је интересовање јавности и медија за проблеме особа са менталним сметњама минимално и сведено на спорадично и нестручно извештавање, неретко уз кршење професионалне етике.