a

После мајске, контролне посете Казнено-поправном заводу у Нишу, када је заштитник грађана Зоран Пашалић, проверавајући поступање по претходно упућеним препорукама, сем са запсоленима у заводу, разговарао и са лицима лишеним слободе, велики број њих се после тих разговора, накнадно, притужбама обратио инсититуцији, жалећи се између осталог на неадкеватне услове у затвору, недовољан број медицинског особља и недовољну здравствену заштиту.

Управо руковођен великим бројем обраћања лица лишених слободе институцији, заштитник грађана Зоран Пашалић је са представницима одељења за хитно поступање, данас отишао у ненајвљене посете Казнено-поправном заводу у Нишу и притворској јединици у Пироту и том приликом обавио више директних, непосредних разговора са лицима лишеним слободе, што је био начин да се детаљније упозна са предметима притужби и на терену сагледа могућности за њихово превазилажење, али и за решавање затечених проблема и пропуста у раду завода.