a

Клиника за психијатрију Клиничког центра Крагујевац прихватила је препоруке НПМ из Извештаја о посети од 30. маја 2019. године и предузела низ активности ради стварања позитивног терапијског окружења – у собама је извршена дозвољена декорација, у ходницима су постављене слике и украсне жардињере, направљена су места за предах и кратак одмор. Поправљени су или набављени нови ормарићи уз кревете пацијената.

У одговору Клиничког центра Крагујевац достављеним НПМ-у, Клиника за психијатрију је навела да је увела књигу евиденције о примени мере физичког спутавања у коју се уписују сви предвиђени подаци и предузела мере ради систематизованог вођења документације и уписивања података о току болести, не само у електронску евиденцију, него и у образац историје болести. Поступајући по препорукама НПМ-а, Клиника је сачинила и план едукације здравствених техничара.

НПМ ће наставити да прати даље поступање Клинике за психијатрију Клиничког центра Крагујевац посебно у вези са имплементацијом упућених препорука које се односе на сачињавање анализе постојећих потреба за службама за заштиту менталног здравља у заједници и достављање исте Министарству здравља, као и у вези са разрадом програма психосоцијалне рехабилитације за све пацијенте, организовањем групне психотерапије са пацијентима из истих дијагностичких категорија и стварањем услова за несметан и безбедан боравак и шетњу пацијената на свежем ваздуху.