a

b_250_0_16777215_00_images_20190919policuprava.jpgТим НПМ је 19. и 20. септембра ове године обавио седам посета местима где се налазе или се могу налазити лица лишена слободе, током којих су обишли просторије Полицијске управе у Врању, Полицијске станице у Сурдулици, Полицијске управе у Лесковцу и Окружни затвор  у Врању, као и три војна објекта. Посете полицији и затвору биле су ненајављене, а сарадња са полицијом изузетна. Поред запослених у НПМ-у, у посети је учествовао и лекар специјалиста судске медицине, представник удружења Међународна мрежа помоћи IAN.

У циљу испитивања поступања полиције према грађанима, 19. септембра је посећено седиште Полицијске управе Врање и Окружни затвор у Врању, где су обављени разговори са притвореницима који су на спровођење те мере доведени након задржавања од стране полиције. Лекар специјалиста судске медицине прегледао је релевантну медицинску документацију сачињену приликом пријема у тај завод, а посебна пажња била је посвећена адекватношћу обављања лекарских прегледа приликом пријема лица у завод и начину документовања евентуалних повреда.

Током ноћи обављена је посета Полицијској станици у Сурдулици, где није затечено ниједно лице на задржавању. Сутрадан приликом посете седишту Полицијске управе Лесковац обављен разговор са задржаним лицем уз увид у релевантну документацију.

Истовремено, други тим НПМ-а обавио је три посете војним објектима – касарнама у Бујановцу, Врању и Лесковцу, у којима се налазе просторије за извршење дисциплинске мере „Забрана удаљења из посебних просторија у војном објекту до 15 дана“. Тиму НПМ-а омогућен је обилазак посебних просторија намењених за извршење наведене мере, а од припадника Војске Србије добијени су сви затражени подаци и информације у вези са начином њеног извршења. Сарадња припадника Војске Србије са члановима тима НПМ-а била је професионална и потпуна.