a

У петак, 27. септембра 2019. године, члан НПМ тима надзирао је поступак принудног удаљења држављанина Кине из Републике Србије. Држављанин Кине је претходно 13 дана боравио у Прихватилишту за странце, а НПМ је пратио потупак његовог удаљења од Прихватилишта за странце до уласка у авион. Поступак принудног удаљења протекао је у реду, а држављанин Кине није имао примедбе на рад полиције ни током боравка у Прихватилишту за странце, ни током удаљења.

Национални механизам за превенцију тортуре ће о спроведеном поступку сачинити Извештај.