a

b_250_0_16777215_00_images_20191016_npm.jpgНПМ тим обавио је јуче најављену посету Служби за психијатрију Опште болнице у Јагодини у оквиру која располаже диспанзером за ментално здравље, дневном болницом са капацитетом до 45 пацијената и психијатријским одељењем са 16 постеља.

Поред представника Заштитника грађана, тим НПМ-а чинио је и лекар специјалиста психијатрије, представник удружења Међународна мрежа помоћи (International Aid Network – IAN).

Сарадњу запослених, НПМ је оценио као одличну, а током посете сем провере материјалних услова смештаја, потребна пажња посвећена је и процедури пријема, поступању према агитираним пацијентима и другим питањима од значаја за превенцију тортуре.

Иако ће НПМ о условима у здравственој установи и третману који пацијенти имају, у смислу заштите и поштовања њихових права, сачинити детаљан извештај, већ на основу саме посете НПМ је у могућности да прелиминарно оцени смештајне услове и колегијалне односе међу запосленима као веома добре, док су пацијенти, са којима су обавили интервјуе, истакли да су задовољни начином рада и поступањем лекара и медицинског особља према њима.