a

b_250_0_16777215_00_images_20191022_tesici.jpgНПМ је јуче, у оквиру посета посвећених сагледавању репродуктивна права жена у установама социјалне заштите домског типа, посетио установу за смештај одраслих и старијих лица са менталним и интелектуалним потешкоћама у Тешици. У току посете, НПМ тим је после провере квалитета смештаја, посебну пажњу посветио репродуктивним и сексуалним слободама и правима корисница установе. О њиховом остваривању и поштовању, представници НПМ-а разговарали су са корисницама, запосленима, а омогућен им је и увид у тражену документацију која се односи сексуалне и репродуктивне слободе и права у установи.

Запослени у установи у Тешици сарађивали су са НПМ-ом у потпуности, омогућавајући на тај начин овом независном механизму да оствари свој мандат. Налазе и закључке из ове посете са препорукама, уколико за њима буде постојала потреба, НПМ ће изнети у свом јединственом извештају о положају корисница у установама социјалне заштите домског типа у области заштите и унапређења њихових репродуктивних права, након што спроведе све планиране посете до краја године.