a

b_250_0_16777215_00_images_20191025_prokuplje1.jpgНПМ тим је 24. и 25. октобра 2019. године био у контролној посети Полицијској управи Прокупље у циљу праћена поступања по препорукама које су јој упућене 2015. године.

Посећене су полицијска станица Блаце, Куршумлија, Житорађа, као и саобраћајна испостава у Прокупљу, коју је НПМ обишао у току ноћи. Све посете су биле ненајављене и предвиђене планом посета за 2019. годину, а сарадња са полицијским службеницима је била добра, што је са становишта НПМ-а утолико значајније, јер посете нису биле најављене руководиоцима. Посете су обавили запослени у НПМ-у, а у ноћној посети учествовао је и лекар специјалиста судске медицине, представник удружења Међународна мрежа помоћи IAN.

Током посете обављен је разговор са лицем које је било задржано по Законику о кривичном поступку у просторијама Окружног затвора Прокупље. Притворени грађанин није имао примедбе на поступање полицијских службеника према њему и оценио га је коректним.