a

У свом Извештају о посети Прихватилишту за странце, НПМ констатује да је почела припрема превођења разлога за смештај у Прихватилиште на више језика, који ће странцима бити уручивани или са решењем о смештају или приликом смештаја. Правила кућног реда већ су преведена на више језика и уручују се лицима приликом смештаја у Прихватилиште, а усвојена је и препорука НПМ-а да породице са децом, уколико се догоди да се породица нађе у том простору, будући да такав случај није забележен годинама уназад, убудуће не буду раздвајане. Извештај наводи и да је једно од два крила, намењених смештају странаца у Прихватилишту, реновирано и да се користи, док су радови на другом крилу у току.

Истовремено, НПМ у свом извештају истиче да и даље постоје недостаци у погледу здравствене заштите и да на њих указује већ дуже време, а уочени су и проблеми у вези са приступом адвокатима. У вези са ангажовањем преводилаца, надлежни органи најављују да ће средства за ту намену тражити у 2020. години.

**********
У својим одговорима на Извештај НПМ-a о надзору над принудним удаљењем држављанина Кине и упућеним препорукама, а међу којима се најважнија тицала обезбеђивања преводилаца, МУП је одговорио изјашњењем да тренутно нема уједначену праксу, већ да се проблем решава од ситуације до ситуације, те да су за 2020. годину управо за ту намену тражили потребна средства.