a

Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре упутио дописе свим органима управе, у чијој су надлежности установе у којима се налазе или могу налазити лица лишена слободе и подсетио да је забрана мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања апсолутна и да заштитне мере које држава предузима у сузбијању COVID-19 никада не смеју резултирати ниједним обликом злостављања лица лишених слободе.

Такође, указао је на саопштење Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ) од 20. марта 2020. године, у којем су изнети принципи који се односе на третман лица лишених слободе за време пандемије корона вируса. С тим у вези, позвани су сви надлежни органи и све установе у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе да током ванредног стања у потпуности поштују одредбу члана 202. Устава Републике Србије, као и да се придржавају препорука Светске здравствене организације и принципа ЦПТ.