a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је 24. априла оба казнено-поправна завода у Падинској Скели, завод затвореног типа са посебним обезбеђењем - КПЗ у Београду и завод отвореног типа - КПЗ у Београду - Падинској Скели. Циљ посете био је да се провери на који начин управа установа спроводи мере у борби против ширења коронавируса (SARS-CoV-2) као и на који начин се у овим околностима обезбеђује остваривање основних права лица лишених слободе.

Посета је обављена уз пуну сарадњу руководства и запослених у установи. НПМ тиму су пружене све тражене информације, увид у документацију и омогућени су ненадзирани разговори са лицима лишеним слободе. Лица са којима је обављен разговор нису имала примедби на поступање затворског особља.

Тим НПМ се уверио у то да се поштују све мере ради заштите здравља и безбедности свих лица лишених слободе које ће допринети и очувању здравља и безбедности особља. Снабдевање завода заштитном опремом је редовно, тако да се врши континуирана испорука маски, рукавица, дезинфекционих средстава и опреме. Према лицима која су у посебном ризику од инфекције примењују се појачане мере здравственог надзора. Повећана је могућност телефонирања и боравка на свежем ваздуху лица лишених слободе.

Истог дана тим НПМ посетио је и Прихватилиште за странце у Падинској Скели. У Прихватилишту се налазило 9 лица. Услови у Прихватилишту су били на задовољавајућем нивоу. Свим лицима су омогућени телефонски контакти, боравак на свежем ваздуху и здравствена заштита за лица која су имала потребе за истом. Лице са којим је обављен разговор није имао примедби на поступање службеника Прихватилишта.