a

Национални механизам за превенцију тортуре је у четвртак, 30. априла, посетио КПЗ у Сремској Митровици. Циљ посете био је да се провери на који начин управа установe спроводи мере у борби против ширења корона вируса (SARS-CoV-2) као и на који начин се у овим околностима обезбеђује остваривање основних права лица лишених слободе. Посета је обављена уз пуну сарадњу руководства и запослених у установи. Истовремено, НПМ је проверио основаност неколико информација о кршењу права лица лишених слободе, до којих је дошао преко посебне телефонске линије. С тим у вези обавио је ненадзиране разговоре са два осуђена лица, као и увид у релевантну документацију.

Подсећамо да је број НПМ-а 066 800 70 13 доступан свакодневно током ванредног стања, од 8 до 22 часа.