a

Окружни затвор у Прокупљу прихватио је већину препорука Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) из Извештаја о посети овој установи од 24. и 25. октобра 2019. године и предузео низ активности за стварање бољих услова живота лица лишених слободе - избачени су непотребни лежајеви у просторијама у којима бораве, замењени душеци, а у исхрани повећана количина воћа у недељним јеловницима.
Обезбеђена је примена Закона о бесплатној правној помоћи у односу на лица лишена слободе, а након молбе НПМ Вишем суду у Прокупљу за доставу информација које су биле потребне ради потпуног сагледавања начина поступања према лицима у ОЗ Прокупље, биће реализоване и редовне посете судија за извршење кривичних санкција. ОЗ Прокупље је обезбедио информаторе за стране држављане који су преведени на неколико језика.

Заводу је од стране Управе за извршење кривичних санкција наложено да правилно документује повреде лица лишених слободе, обавезу лекара да унесе наводе лица о начину настанка, детаљно опише повреде и фотографише их и да изнесе своје мишљење о повезаности навода о настанку и повреда.

У одговору НПМ стоји и да су у оквиру пројекта Савета Европе израђени специјализовани програми за групни рад са осуђенима, као и да се преко Центра за обуку организују обуке за запослене за примену ових програма.