a

Нациoнални механизам за превенцију тортуре (НПМ) током септембра 2019. године био је у ненајављеним посетама седишту Полицијске управе у Врању, Полицијској станици у Сурдулици и Окружном затвору у Врању. Иако су посете биле ненајављене, сва службена лица у седишту ПУ Врање, ПС Сурдулица и ОЗ у Врању, сарађивали су са тимом НПМ, пружили све тражене информације, омогућили увид у релевантну документацију, обилазак и фотографисање просторија за задржавање. Након завршене контроле, НПМ је контролисаним органима упутио Извештај са препорукама.
ПУ Врање, изјаснила се, у складу са препорукама НПМ, да ће у наредном периоду, у сарадњи са надлежним организационим јединицама МУП-а, обезбедити посебну просторију за саслушање лица, која ће бити опремљена аудио и/или видео техником. Такође, да ће обезбедити посебну просторију за чување одузетих предмета који су у вези са кривичним делима, као и да ће ПС Сурдулица предузети активности у циљу инсталирања видео надзора у просторији за задржавање, са могућношћу чувања видео записа у трајању не краћем од 30 дана.
ПУ Врање прихватила је и препоруке да се свим задржаним лицима уручују обавештења о правима доведеног и задржаног лица на матерњем језику или језику који разумеју, а да се лицима која се задржавају до 48 сати по основу ЗКП-а уручују и права ухапшеног. По препоруци НПМ, као почетак задржавања, у решењима о задржавању, уносиће се моменат хапшења или одазивања на позив када су се стекли услови за задржавање у кривичном поступку.
ОЗ у Врању је поступило по свим препорукама НПМ. У спаваоници предвиђеној за полицијско задржавање постављен је видео надзор како би се омогућио константан надзор над лицима која се у њој налазе.
НПМ је обавештен и о томе да је управник ОЗ у Врању издао наредбу да, код постојања навода лица лишеног слободе о насилном поступању према њему и/или телесних повреда, лекар има обавезу да од лица узима изјаву о начину настанка повреда, фотографише их и евидентира у посебном обрасцу са мапом тела, као и да их детаљно опише. Лекар треба и да убележи своје мишљење о повезаности навода лица о начину настанка повреда и самих уочених повреда. Такође, наредба обавезује лекара да, у случају уочавања повреда које указују на злостављање или када лице лишено слободе наведе да је било злостављано, о томе писмено обавести управника, а ОЗ у Врању ће обавестити надлежно јавно тужилаштво.