a

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) је јула 2019. године био у ненајављеној посети седишту Полицијске управе у Зајечару. Том приликом посећен је и Окружни затвор у Зајечару ради обављања разговора са лицем које се налазило на задржавању у том заводу. Након завршених посета, НПМ је контролисаним органима управе упутио Извештај са препорукама.

Полицијска управа у Зајечару обавестила је НПМ да је прозор у просторији за задржавање оспособљен за отварање чиме је омогућен доток природног ваздуха у ту просторију, као и да се у циљу инсталирања уређаја за позивање полицијских службеника у просторији за задржавање, али и обезбеђивања посебне просторије за саслушање лица, опремљене аудио и/или видео опремом, обратила одговарајућим организационим јединицама МУП-а.

Полицијска управа у Зајечару прихватила је препоруку НПМ којом је препоручено да полицијски службеници не присуствују лекарском прегледу задржаних лица, осим ако то, из безбедносних разлога, затражи лекар, као и препоруку да се медицинска документација задржаног лица не одлаже у предмете о задржавању, већ даје том лицу.

Окружни затвор у Зајечару се изјаснио да ће у будућем раду свим задржаним лицима обезбеђивати комплетну постељину.

Иако су посете биле ненајављене, сва службена лица су у потпуности сарађивала са тимом НПМ тако што су му достављене све тражене информације, омогућен увид у релевантну документацију, обилазак и фотографисање просторија за задржавање у седишту ПУ Зајечар, као и обављање разговора са задржаним лицем у ОЗ Зајечар.

Наведеним поступањем службених лица, НПМ-у је омогућено остваривање мандата - обављање посете установама у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе, у циљу одвраћања државних органа и службених лица од било каквог облика мучења или било ког другог облика злостављања, као и ради усмеравања државних органа ка стварању смештајних и осталих животних услова у установама у којима се смештају лица лишена слободе у складу са важећим прописима и стандардима.