a

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а обавио је јуче надзор над поступком принудног удаљења држављанина Ирака. Он је из Прихватилишта за странце транспортован до Граничног прелаза Градина и потом, на основу Споразума о реадмисији, предат бугарским властима.

Заштитнику грађана у обављању послова НПМ-а било је омогућено да испрати комплетан поступак удаљења држављанина Ирака Поступање полицијских службеника био је професионално, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.