a

b_250_0_16777215_00_images_mitovica_2.jpgПоводом притужби већег броја осуђених лица на смештајне услове у тзв. IV павиљону у Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици, уједно пратећи поступање по упућеној препоруци НПМ-а из 2012. године да се без одлагања приступи адаптацији тог павиљона с обзиром да не испуњава услове за смештај осуђених, Заштитник грађана је 4. новембра 2020. године обавио надзор и контролну посету Заводу. Подносиоци притужби указали су да су им повређена права на неповредивост људског достојанства и на примерен смештај, на тај начин што су смештени у изразито лоше материјалне услове и у пренасељене спаваонице.

b_250_0_16777215_00_images_mitrovica_1.jpg

Приликом посете, руководство и запослени у Заводу остварили су пуну сарадњу са Заштитником грађана, омогућили обилазак павиљона, ненадзиране разговоре са појединим осуђеним лицима и пружили све информације од значаја за остваривање надлежности Заштитника грађана у поступању по притужбама и остваривању мандата Националног механизма за превенцију тортуре.

Заштитник грађана ће, имајући у виду утврђене чињенице и околности у даљем поступку по примљеним притужбама, као и у превентивном деловању, а у циљу обезбеђења смештајних услова у складу са важећим прописима и стандардима, одлучити о основаности притужби и потреби предузимања других мера из надлежности овог органа.