a

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, поступајући по препорукама НПМ-а, предузело је низ мера на реновирању и санацији оштећења на згради и унутрашњих просторија Дома за смештај одраслих лица ометених у менталном развоју у Трбуњу код Блаца. Дом је у одговору Заштитнику грађана доставио доказе, фотографије потпуно реновираних, и у складу са стандардима, опремљених спаваоница, тоалета, ходника са неклизајућим подовима и заједничких просторија за боравак корисника. Осим тога, набављена је опрема за амбуланту Дома, рачунарска опрема и опрема за кухињу и одржавање хигијене. Уграђен је лифт што ће у великој мери омогућило мобилност слабопокретних и непокретних корисника унутар зграде, а набављена су и једна инвалидска колица. Окружење је додатно оплемењено и хуманизовано осликавањем свеже окречених зидова, како би боравак корисника био што пријатнији. У циљу даљег подизања нивоа услуга, Дом је у фебруару 2020. године од надлежног Министарства затражио хитно запошљавање радника (1 социјалног радника, 1 кувара, 1 сервирке, 2 спремачице и 2 неговатеља).

Представници НПМ-а изразили су задовољство унапређењем смештајних услова за живот и боравак корисника, али и оних за рад запослених.

НПМ је посетио Дом за смештај одраслих лица ометених у развоју 28. јуна 2019. године. О посети је састављен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака.