a

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) Заштитника грађана, предвођен заменицом заштитника грађана др Наташом Тањевић, посетио је 15. и 16. октобра 2020. године три полицијске станице у саставу Полицијске управе Кикинда, и то: Полицијску станицу (ПС) Кањижа, ПС Чока и ПС Нови Кнежевац. Све посете су биле ненајављене. Посета ПС Кањижа била је ноћна.

О обављеним посетама Министарству унутрашњих послова, ПУ Кикинда и посећеним полицијским станицама упућен је Извештај од 4. новембра 2020. године са две препоруке за унапређење поступања према доведеним и задржаним лицима.

Министарство унутрашњих послова је, у благовременом одговору, обавестило Заштитника грађана да су сви начелници организационих јединица ПУ Кикинда упознати са препорукама, те да ће се у наредном периоду поступати у складу са упућеним препорукама да се у записнике о задржавању лица уносе и подаци о времену када је члан породице или друго блиско лице обавештено о лишењу слободе задржаног лица и да лекарском прегледу доведених и задржаних лица не присуствују полицијски службеници, осим на захтев лекара, као и да се присуство полицијских службеника лекарском прегледу писмено констатује, уз навођење разлога за присуство прегледу.

У погледу услова боравка у просторијама за задржавање лица, из одговора органа произилази да су у ПС Чока 28.10.2020. године започети радови на адаптацији просторија за задржавање тако да се од магацинског простора направе две просторије са по три лежаја.

Међутим, у вези са затеченим и у Извештају НПМ описаним стањем просторије за задржавање у ПС Нови Кнежевац, Министарство унутрашњих послова је обавестило Заштитника грађана да ће се просторија адаптирати када се за то обезбеде средства.

Заштитник грађана ће у обављању послова НПМ, у континуираном дијалогу са Комисијом за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре Министарства унутрашњих послова, наставити да прати поступање тог органа у складу са важећим прописима и стандардима у погледу услова које треба да испуњавају просторије за задржавање лица.

НПМ похваљује напоре који се на нивоу ПУ Кикинда предузимају у циљу превенције тортуре и унапређења стања у овој области.