a

Заменица заштитника грађана за заштиту права лица лишених слободе и руководилац Националног механизма за превенцију тортуре др Наташа Тањевић je, са сарадницом из Одељења Националног механизма за превенцију тортуре, јануара 2020. године посетила Аеродром „Никола Тесла“ и Станицу граничне полиције Београд. Током посете, обиђене су просторије у међународном транзитном простору аеродрома намењене смештају странаца који не испуњавају услове за улазак у Републику Србију, као и посебно опремљена просторија за смештај жена са децом.

Управа граничне полиције је, поступајући по препоруци која јој је упућена, обавестила Заштитника грађана да су на видном месту у просторији у коју се смештају лица којима је одбијен улазак у Републику Србију истакли контакт домаће организације која овим лицима пружа помоћ у остваривању њихових права.

Поступајући по препоруци, Belgrade airport d.do.o., као нови оператер Аеродрома „Никола Тесла“ обавестио је Заштитника грађана да су предузете активности на унапређењу услова у постојећој просторији за странце, као и да је у току реализација пројекта реконструкције и доградње Терминалног објекта, којим пројектом је предвиђена и изградња нове просторије за наведену категорију путника која ће испуњавати све потребне услове, а чија се реализација очекује у првој половини 2021. године.

НПМ ће наставити да у даљем раду прати реализацију ових препорука.

Представници Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) разговарали су о положају миграната, избеглица и тражилаца азила у Републици Србији са делегацијом Националног омбудсмана Краљевине Холандије, која је у дводневној посети Заштитнику грађана.

НПМ је представио резултате свог рада у области заштите права миграната и тражилаца азила и мониторинга центара за њихов прихват. Представнике холандског омбудсмана су посебно занимале препоруке НПМ, сарадња са државним органима и резултати рада Мреже НПМ југоисточне Европе.b_250_0_16777215_00_images_b_280_0_16777215_00_images_20180312_2.jpeg

Тим НПМ је 25. августа 2016. године посетио Установу за одрасле и старије "Гвозден Јованчићевић" Велики Поповац ради утврђивања поступања према корисницима и услова у којима бораве. Поред представника Заштитника грађана, чланови тима за посету били су и представници Иницијативе за права особа са менталним инвалидитетом и експерт медицинске струке - специјалиста судске медицине.