a

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) Заштитника грађана, предвођен заменицом заштитника грађана др Наташом Тањевић, посетио је 15. и 16. октобра 2020. године три полицијске станице у саставу Полицијске управе Кикинда, и то: Полицијску станицу (ПС) Кањижа, ПС Чока и ПС Нови Кнежевац. Све посете су биле ненајављене. Посета ПС Кањижа била је ноћна.

О обављеним посетама Министарству унутрашњих послова, ПУ Кикинда и посећеним полицијским станицама упућен је Извештај од 4. новембра 2020. године са две препоруке за унапређење поступања према доведеним и задржаним лицима.

Министарство унутрашњих послова је, у благовременом одговору, обавестило Заштитника грађана да су сви начелници организационих јединица ПУ Кикинда упознати са препорукама, те да ће се у наредном периоду поступати у складу са упућеним препорукама да се у записнике о задржавању лица уносе и подаци о времену када је члан породице или друго блиско лице обавештено о лишењу слободе задржаног лица и да лекарском прегледу доведених и задржаних лица не присуствују полицијски службеници, осим на захтев лекара, као и да се присуство полицијских службеника лекарском прегледу писмено констатује, уз навођење разлога за присуство прегледу.

У погледу услова боравка у просторијама за задржавање лица, из одговора органа произилази да су у ПС Чока 28.10.2020. године започети радови на адаптацији просторија за задржавање тако да се од магацинског простора направе две просторије са по три лежаја.

Међутим, у вези са затеченим и у Извештају НПМ описаним стањем просторије за задржавање у ПС Нови Кнежевац, Министарство унутрашњих послова је обавестило Заштитника грађана да ће се просторија адаптирати када се за то обезбеде средства.

Заштитник грађана ће у обављању послова НПМ, у континуираном дијалогу са Комисијом за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре Министарства унутрашњих послова, наставити да прати поступање тог органа у складу са важећим прописима и стандардима у погледу услова које треба да испуњавају просторије за задржавање лица.

НПМ похваљује напоре који се на нивоу ПУ Кикинда предузимају у циљу превенције тортуре и унапређења стања у овој области.

 

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а утврдио je да је објекат „IV павиљон“ Казнено-поправног завода у Сремској Митровици пренасељен и да не испуњава услове за смештај осуђених у складу са важећим прописима и стандардима. У препорукама том органу наложено је да се без одлагања предузму мере како би сва осуђена лица у том објекту имала обезбеђен смештај у складу са важећим прописима и стандардима.

Такође препоручено је да се надаље у павиљон не разврставају осуђени у спаваонице, док се у њему не обезбеде прописани смештајни услови.

Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре упутио дописе свим органима управе, у чијој су надлежности установе у којима се налазе или могу налазити лица лишена слободе и подсетио да је забрана мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања апсолутна и да заштитне мере које држава предузима у сузбијању COVID-19 никада не смеју резултирати ниједним обликом злостављања лица лишених слободе.

Такође, указао је на саопштење Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ) од 20. марта 2020. године, у којем су изнети принципи који се односе на третман лица лишених слободе за време пандемије корона вируса. С тим у вези, позвани су сви надлежни органи и све установе у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе да током ванредног стања у потпуности поштују одредбу члана 202. Устава Републике Србије, као и да се придржавају препорука Светске здравствене организације и принципа ЦПТ.

У скалду са чланом 19. тачком ц Опционог протокола уз Конвенцију против торутре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, Национални механизам за превенцију тортуре упутио је Министарству унутрашњих послова Мишљење на Предлог правилника о полицијским овлашћењима.

 

Attachments:
Download this file (Mišljenje na Predlog Pravilnika o policijskim ovl..docx)Мишљење НПМ

У складу са чланом 19. тачком ц Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, Национални механизам за превенцију тортуре је Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања упутио мишљење о Нацрту Закона o заштити права лица са менталним сметњама, корисника услуга смештаја у социјалној заштити. 

 

Attachments:
Download this file (Mišljenje NPM.pdf)Мишљење НПМ