a

Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре упутио дописе свим органима управе, у чијој су надлежности установе у којима се налазе или могу налазити лица лишена слободе и подсетио да је забрана мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања апсолутна и да заштитне мере које држава предузима у сузбијању COVID-19 никада не смеју резултирати ниједним обликом злостављања лица лишених слободе.

Такође, указао је на саопштење Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ) од 20. марта 2020. године, у којем су изнети принципи који се односе на третман лица лишених слободе за време пандемије корона вируса. С тим у вези, позвани су сви надлежни органи и све установе у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе да током ванредног стања у потпуности поштују одредбу члана 202. Устава Републике Србије, као и да се придржавају препорука Светске здравствене организације и принципа ЦПТ.

У скалду са чланом 19. тачком ц Опционог протокола уз Конвенцију против торутре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, Национални механизам за превенцију тортуре упутио је Министарству унутрашњих послова Мишљење на Предлог правилника о полицијским овлашћењима.

 

Attachments:
Download this file (Mišljenje na Predlog Pravilnika o policijskim ovl..docx)Мишљење НПМ

У складу са чланом 19. тачком ц Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, Национални механизам за превенцију тортуре је Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања упутио мишљење о Нацрту Закона o заштити права лица са менталним сметњама, корисника услуга смештаја у социјалној заштити. 

 

Attachments:
Download this file (Mišljenje NPM.pdf)Мишљење НПМ

Обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре, Заштитник грађана је установио да нису на системски начин прописане техничке карактеристике и начин употребе средстава принуде, због чега је Министарству унутрашњих послова поднео иницијативу за доношење прописа којим ће се ово уредити.

Тиме што није одређен или није на одговарајући начин одређен низ техничких карактеристика средстава принуде и начин њихове употребе, повећана је могућност настанка повреда права грађана на неповредивост физичког и психичког интегритета, наводи се, између осталог, у Иницијативи.

Attachments:
Download this file (Inicijativa.pdf)Иницијатива

Позивајући се на члан 19. тачку ц Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, Национални механизам за превенцију тортуре је Министарству унутрашњих послова доставио мишљење о Нацрту закона о странцима.

Attachments:
Download this file (Misljenje.pdf)Мишљење НПМ