a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 8. октобра 2021. године обавио надзор над принудним удаљењем држављанина Републике Турске. Он је неколико дана провео у Прихватилишту за странце у Падинској Скели, одакле је спроведен на Аеродром „Никола Тесла“ Београд и летом се вратио у матичну земљу.

Од полицијских службеника су прибављени подаци о поступању према странцу, извршен је увид у документацију која се о њему водила у Прихватилишту и обављен ненадзиран разговор са њим. Такође, надзирана је процедура отпуста из Прихватилишта и укрцавања у службено возило. Странац није имао примедби на поступање полицијских службеника према њему, нити је изнео околности које би указивале на опасност да би његова људска права могла бити повређена или угрожена по повратку у земљу порекла.

Сарадња са полицијским службеницима током надзора је као и до сада била веома професионална.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 5. октобра 2021. године контролну посету касарни „Александар Берић“ у Новом Саду ради праћења поступања по препорукама НПМ-а из Извештаја о посетама војним објектима Војске Србије, које су обављене током 2019. године.

У тиму за посету су били представник Заштитника грађана и представница Покрајинског омбудсмана. Током посете проверавани су материјални и други услови у дисциплинској просторији, од војних старешина су прибављене информације о начину на који је поступљено по препорукама НПМ-а и извршен је увид у релевантну документацију. Сарадња са припадницима војске је била веома професионална.

b_250_0_16777215_00_images_20211006Surcin1.jpgТим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 5. октобра 2021.године ненајављену посету Полицијској станици Сурчин. Посета је обављена у циљу праћења начина остваривања права доведених и задржаних лица, као што су право на приступ лекару и адвокату, право да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу, и начину на који се доведена и задржана лица информишу о својим правима.

Остварен је увид у документацију о задржавању, од полицијских службеника су прибављене информације о начину на који задржана лица остварују та права и проверени су материјални услови у просторији за задржавање Такође, обављен је ненадзирани разговор са једним затеченим задржаним лицем.

Сарадња са полицијским службеницима је била професионална.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 30. септембра 2021. године надзор над поступком принудног удаљења држављанина Немачке који је незаконито боравио у земљи. Након боравка у Прихватилишту за странце у Падинској Скели, у коме је провео неко време, спроведен је до Аеродрома Никола Тесла у Београду како би се летом, за који је купио авионску карту, вратио у земљу порекла.

Странац није имао примедбе на поступање полицијских службеника. Омогућено му је да о предстојећем удаљењу обавести члана породице, као и да контактира представнике Амбасаде СР Немачке у Београду. Обавештен је и о другим својим правима, међу којима и о праву да ангажују адвоката и затражи лекарски преглед, али није желео да та права користи. Странац није навео ниједну околност која би указивала на опасност да би његова људска права могла бити повређена или угрожена по повратку у матичну државу.

Поступање полицијских службеника било је професионално, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 23. септембра 2021. године надзор над поступком принудног удаљења пет држављана Републике Индије - четири пунолетне жене и једног пунолетног мушкарца. Они су кратко време боравили у Прихватилишту за странце у Падинској Скели, одакле су спроведени на Аеродром „Никола Тесла“ како би се летом, за који су имали авионске карте, вратили у земљу порекла.

Од полицијских службеника су прибављени подаци о поступању према странцима, извршен је увид у релевантну документацију и обављени ненадзирани разговори са странцима. Такође, надзирана је процедура отпуста из Прихватилишта и укрцавања у службено возило.

Странци нису имали примедбе на поступање полицијских службеника према њима. Омогућено им је да о предстојећем удаљењу обавесте члана породице. Усмено, као и писаним путем, обавештени су и о другим својим правима, међу којима и о праву да ангажују адвоката и затраже лекарски преглед, али нису желели да та права користе. У ненадзираним разговорима, странци нису навели ниједну околност која би указивала на опасност да би њихова људска права могла бити повређена или угрожена по повратку у матичну државу.

Сарадња са полицијским службеницима током надзора је као и до сада била веома професионална.

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 09.09.2021. године надзор над принудним удаљењем држављанина БиХ из Републике Србије. Он је неко време провео у Прихватилишту за странце у Падинској скели, одакле је удаљен до Граничног прелаза Сремска Рача.

Тим НПМ-а је пратио транспорт лица до граничног прелаза, а од полицијских службеника Прихватилишта за странце добио је податке о поступању према њему, извршио увид у документацију која се о њему води у том прихватилишту и обавио је ненадзиран разговор са странцем. Он није имао примедби на поступање полицијских службеника, нити је навео било коју околност која би указивала на опасност да би његова људска права могла бити повређена или угрожена по повратку у матичну државу.

Заштитник грађана Зоран Пашалић обавио је у недељу, 1. августа 2021. године, ненајављену посету Дому за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику. Он је том приликом са својим сарадницима из НПМ-а и лекаром судске медицине др Ђорђем Алемпијевићем извршио детаљну контролу услова у којима бораве корисници тог дома.

„Током посете обишли смо установу и проверавали услове смештаја, режим здравствене заштите и дневних активности, разговарали смо са запосленима, као и са корисницима дома о начину остваривања њихових права. Такође, извршили смо увид у релевантну медицинску документацију“, навео је заштитник грађана Зоран Пашалић након посете.

По његовим речима, иако је посета била ненајављена, присутно особље поступало је професионално и пружало је максималну сарадњу тиму Заштитника грађана у обављању контроле рада установе и услова смештаја корисника.

Дом за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику постоји готово педесет година, данас у њему борави скоро 500 корисника.