a

Национални механизам за превенцију тортуре је у четвртак, 28. новембра, обавио надзор над два поступка принудног удаљења странаца из земље.

Представници НПМ-а пратили су удаљење држављанина Авганистана који је на основу Споразума о реадмисији изручен Бугарској. Он је из Прихватилишта за странце превезен до Граничног прелаза Градина и тамо предат бугарским властима.

Такође, НПМ је пратио и удаљење држављанина Алжира, који је такође боравио у Прихватилишту за странце. Он је летом преко Рима враћен у Алжир, у пратњи наших полицијских службеника. Због кашњења информације из Министарства унутрашњих послова, НПМ није успео да испрати комплетну процедуру, већ само удаљење држављанина Алжира од Прихватилишта за странце до укрцавања у авион.

 

Посетом касарни ''Ратко Павловић – Ћићко'' у Прокупљу, коју је обавио у петак, 25. октобра 2019. године, Национални механизам за превенцију тортуре завршио је обилазак војних објеката планираних за ову годину. Посете касарнама, које се спроводе у циљу праћења начина извршења дисциплинских санкција - забрана напуштања војног објекта и забрана удаљења из посебних просторија у војном објекту, у августу су уведене као нова, редовна активност НПМ-а.

У протекла три месеца НПМ је обишао 16 касарни, а војна лица у посећеним касарнама су остварила пуну сарадњу са НПМ-ом и пружила све тражене и потребне информације. На основу обављених посета, НПМ ће сачинити тематски, свеобухватни извештај у којем ће представити своје налазе о положају лица којима је изречена дисциплинска санкција и условима затеченим у просторијама у којима се та санкција спроводи.

b_250_0_16777215_00_images_20191025_zatvor.jpgНПМ је у четвртак и петак обавио прву, системску контролу Окружног затвора у Прокупљу, током које је контролисано стање у установи у погледу поштовања права лица лишених слободе. Посета је претходно најављена, а у тиму су били представници Заштитника грађана, Комитета правника за људска права и Међународне мреже помоћи. Током посете чланови НПМ тима разговарали су са готово свим затеченим лицима, којих је било око 50, извршили увид у документацију и обишли све просторије у којима бораве лица лишена слободе, као и заводску економију, која је удаљена неколико километара и на којој се осуђеници баве пољопривредом.

Сарадња са Заводом и службеницима била је изузетна, а налазе и чињенице утврђене током посете НПМ ће приказати у извештају, који ће бити објављен и упућен контролисаној установи.

b_250_0_16777215_00_images_20191025_prokuplje1.jpgНПМ тим је 24. и 25. октобра 2019. године био у контролној посети Полицијској управи Прокупље у циљу праћена поступања по препорукама које су јој упућене 2015. године.

Посећене су полицијска станица Блаце, Куршумлија, Житорађа, као и саобраћајна испостава у Прокупљу, коју је НПМ обишао у току ноћи. Све посете су биле ненајављене и предвиђене планом посета за 2019. годину, а сарадња са полицијским службеницима је била добра, што је са становишта НПМ-а утолико значајније, јер посете нису биле најављене руководиоцима. Посете су обавили запослени у НПМ-у, а у ноћној посети учествовао је и лекар специјалиста судске медицине, представник удружења Међународна мрежа помоћи IAN.

Током посете обављен је разговор са лицем које је било задржано по Законику о кривичном поступку у просторијама Окружног затвора Прокупље. Притворени грађанин није имао примедбе на поступање полицијских службеника према њему и оценио га је коректним. 

b_250_0_16777215_00_images_20191022_tesici.jpgНПМ је јуче, у оквиру посета посвећених сагледавању репродуктивна права жена у установама социјалне заштите домског типа, посетио установу за смештај одраслих и старијих лица са менталним и интелектуалним потешкоћама у Тешици. У току посете, НПМ тим је после провере квалитета смештаја, посебну пажњу посветио репродуктивним и сексуалним слободама и правима корисница установе. О њиховом остваривању и поштовању, представници НПМ-а разговарали су са корисницама, запосленима, а омогућен им је и увид у тражену документацију која се односи сексуалне и репродуктивне слободе и права у установи.

Запослени у установи у Тешици сарађивали су са НПМ-ом у потпуности, омогућавајући на тај начин овом независном механизму да оствари свој мандат. Налазе и закључке из ове посете са препорукама, уколико за њима буде постојала потреба, НПМ ће изнети у свом јединственом извештају о положају корисница у установама социјалне заштите домског типа у области заштите и унапређења њихових репродуктивних права, након што спроведе све планиране посете до краја године.

b_250_0_16777215_00_images_20191016_npm.jpgНПМ тим обавио је јуче најављену посету Служби за психијатрију Опште болнице у Јагодини у оквиру која располаже диспанзером за ментално здравље, дневном болницом са капацитетом до 45 пацијената и психијатријским одељењем са 16 постеља.

Поред представника Заштитника грађана, тим НПМ-а чинио је и лекар специјалиста психијатрије, представник удружења Међународна мрежа помоћи (International Aid Network – IAN).

Сарадњу запослених, НПМ је оценио као одличну, а током посете сем провере материјалних услова смештаја, потребна пажња посвећена је и процедури пријема, поступању према агитираним пацијентима и другим питањима од значаја за превенцију тортуре.

Иако ће НПМ о условима у здравственој установи и третману који пацијенти имају, у смислу заштите и поштовања њихових права, сачинити детаљан извештај, већ на основу саме посете НПМ је у могућности да прелиминарно оцени смештајне услове и колегијалне односе међу запосленима као веома добре, док су пацијенти, са којима су обавили интервјуе, истакли да су задовољни начином рада и поступањем лекара и медицинског особља према њима.

Обиласком Дома Ветерник у Новом Саду, тим НПМ-а јуче је обавио прву посету посвећену положају и правима жена са инвалидитетом у установама социјалне заштите домског типа, а пре свега заштити њихових репродуктивних права. Репродуктивна права жена, корисница и штићеница ових установа, до сада је увек остајала по страни, због чега у тој области данас немамо готово никакве податке нити јасну оцену стања.

Посета Дому Ветерник прва је у низу посета чији ће циљ бити сагледавање и унапређење положаја жена у институцијама затвореног типа кроз јачање мера заштите репродуктивног здравља и евентуално спречавање тортуре и других сурових или понижавајућих казни или поступака. Тематске посете обухватиће праћење остваривања целог спектра женских права од права на интиму, сексуалног насиља па до репродуктивних права и пристанка на медицинску меру.

Национални механизам за превенцију тортуре ће до децембра 2019. године посетити пет установа социјалне заштите, после чега ће се сачинити јединствен извештај о положају корисница у установама социјалне заштите домског типа у области заштите и унапређења њихових репродуктивних права. Тематске посете реализоваће се у сарадњи са представницама Иницијативе за права особа са менталним инвалидитетом (МДРИ – С) и уз учешће стручњака медицинске струке.