a

b_250_0_16777215_00_images_20200519_PUNS.jpgНационални механизам за превенцију тортуре обавио је јуче посете Окружном затвору и Полицијској управи у Новом Саду.

Током посете Окружном затвору Национални механизам за превенцију тортуре пажњу је посветио питању присуства психоактивних супстанци у заводу и мерама које завод предузима у том погледу. Тим поводом, Национални механизам за превенцију тортуре је разговарао са запосленима у служби за обезбеђење, третман и здравствену заштиту.

Такође, тим Националног механизма за превенцију тортуре разговарао је и са притвореним лицима о поступању полиције према њима приликом примене полицијских овлашћења.

Национални механизам за превенцију тортуре посетио је и две полицијске испоставе у саставу Полицијске управе у Новом Саду у оквиру којих је контролисао поступање по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања и обавио разговор са затеченим задржаним лицем на околности поступања полицијских службеника током лишења слободе.

b_250_0_16777215_00_images_20200513_npmsmederevo.jpgНационални механизам за превенцију тортуре посетио је данас Окружни затвор и Полицијску управу у Смедереву.

Посета ОЗ Смедерево била је посвећена контроли присуства психоактивних супстанци у заводу и одговору завода на то, чиме је настављена ова активност, започета крајем претходне године. НПМ је обавио разговоре са службама за обезбеђење, третман и здравствену заштиту, као и са више лица лишених слободе. Такође, у разговору са недавно притворенима, представници НПМ-а, проверавали су и поступање полиције према њима приликом лишења слободе.

У посети Полицијској управи у Смедереву, НПМ је контролисао поступање полицијске управе по препорукама ЦПТ-ја, као и употребу средстава принуде, проверавао постојеће притужбе, начин саслушања, поступање са привремено одузетим предметима, услове у просторијама за задржавање и поступање према задржаним грађанима.

b_250_0_16777215_00_images_20200505adasevci.jpgНационални механизам за превенцију тортуре посетио је јуче Прихватни центар Адашевци, ради провере стања и услова у центру, поступања према мигрантима и мера које су предузете ради заштите од ширења корона вируса (SARS-CoV-2). Представници НПМ-а обишли су објекте за смештај (један чврсти објекат – зграду бившег хотела, као и шаторе који су постављени да прихвате мигранте који су доведени непосредно пре увођења ванредног стања), амбуланту, кантину, перионицу, трпезарију, а посебна пажња посвећена је условима за одржавање личне хигијене. Током посете, обављени су и разговари са мигрантима и прегледана је евиденција ванредних догађаја који су се недавно догодили.

Сарадња службеника је била добра и представницима НПМ-a омогућено је да у пуној мери остваре свој мандат.

Национални механизам за превенцију тортуре је у четвртак, 30. априла, посетио КПЗ у Сремској Митровици. Циљ посете био је да се провери на који начин управа установe спроводи мере у борби против ширења корона вируса (SARS-CoV-2) као и на који начин се у овим околностима обезбеђује остваривање основних права лица лишених слободе. Посета је обављена уз пуну сарадњу руководства и запослених у установи. Истовремено, НПМ је проверио основаност неколико информација о кршењу права лица лишених слободе, до којих је дошао преко посебне телефонске линије. С тим у вези обавио је ненадзиране разговоре са два осуђена лица, као и увид у релевантну документацију.

Подсећамо да је број НПМ-а 066 800 70 13 доступан свакодневно током ванредног стања, од 8 до 22 часа.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре посетио је данас Прихватни центар у Обреновцу, ради провере стања и услова у центру, поступања према мигрантима који се у њему налазе и мера које је Комесаријат за избеглице и миграције предузео ради заштите од ширења корона вируса.

Тим је обишао смештајне капацитете, амбуланту, продавницу, разговарао са више десетина затечених миграната и са службеницима и остварио увид у евиденције и другу документацију која се води у центру.

Службеници Комесаријата су остварили пуну сарадњу са НПМ и омогућили му да оствари свој мандат.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је 24. априла оба казнено-поправна завода у Падинској Скели, завод затвореног типа са посебним обезбеђењем - КПЗ у Београду и завод отвореног типа - КПЗ у Београду - Падинској Скели. Циљ посете био је да се провери на који начин управа установа спроводи мере у борби против ширења коронавируса (SARS-CoV-2) као и на који начин се у овим околностима обезбеђује остваривање основних права лица лишених слободе.

Посета је обављена уз пуну сарадњу руководства и запослених у установи. НПМ тиму су пружене све тражене информације, увид у документацију и омогућени су ненадзирани разговори са лицима лишеним слободе. Лица са којима је обављен разговор нису имала примедби на поступање затворског особља.

Тим НПМ се уверио у то да се поштују све мере ради заштите здравља и безбедности свих лица лишених слободе које ће допринети и очувању здравља и безбедности особља. Снабдевање завода заштитном опремом је редовно, тако да се врши континуирана испорука маски, рукавица, дезинфекционих средстава и опреме. Према лицима која су у посебном ризику од инфекције примењују се појачане мере здравственог надзора. Повећана је могућност телефонирања и боравка на свежем ваздуху лица лишених слободе.

Истог дана тим НПМ посетио је и Прихватилиште за странце у Падинској Скели. У Прихватилишту се налазило 9 лица. Услови у Прихватилишту су били на задовољавајућем нивоу. Свим лицима су омогућени телефонски контакти, боравак на свежем ваздуху и здравствена заштита за лица која су имала потребе за истом. Лице са којим је обављен разговор није имао примедби на поступање службеника Прихватилишта.

 

Представници НПМ-а посетили су данас Окружни затвор у Београду како би проверили на који начин управа установе спроводи мере у борби против ширења корона вируса (COVID-19) и како се у овим околностима обезбеђује остваривање основних права лица лишених слободе.

Посета је обављена уз пуну сарадњу руководства и запослених у установи, пружене су све тражене информације и омогућени су ненадзирани разговори са лицима лишеним слободе. Представници НПМ-а су добили уверења да се поштују све мере ради заштите здравља и безбедности свих лица лишених слободе које ће допринети и очувању здравља и безбедности особља.

Лицима лишеним слободе су ограничени контакти са спољним светом, при чему су ова лица показала пуно разумевање за наведена ограничења.

Лица са којима је обављен ненадзирани разговор нису имала примедби на поступање затворског особља.

Подсећамо да је забрана мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања апсолутна и да заштитне мере које држава предузима у сузбијању COVID-19 никада не смеју резултирати ниједним обликом злостављања лица лишених слободе.