a

Тим Националног мехнизма за превенцију тортуре је 21. и 22. августа 2018. године посетио Окружни затвор и Полицијску управу у Новом Пазару и Центре за азил у Тутину и Сјеници.

Циљ ових посета је био праћење поступања надлежних органа по раније упућеним препорукама НПМ, као и сагледавање актуелних услова у посећеним установама и поступања према лицима лишеним слободе и мигрантима.

Службеници посећених установа су остварили пуну сарадњу са НПМ.

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) је 31. маја и 1. јуна 2018. године обавио редовне посете прихватним центрима у Суботици, Сомбору и Кикинди, ради праћења поступања према мигрантима и услова у којима бораве у овим центрима. Истовремено, посећени су и гранични прелази Хоргош и Келебија, где се НПМ упознао са тренутним могућностима за наставак пута миграната.

У саставу тима НПМ, поред представника Заштитника грађана, били су и представници Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и удружења Београдски центар за људска права.

Службеници Комесаријата за избеглице и миграције из свих посећених центара, као и полицијски службеници који раде на граничним прелазима, су успоставили пуну сарадњу са НПМ.

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) је 25. маја 2018. године обавио посету Установи за децу и младе "Сремчица". У циљу превенције тортуре и других сурових, нељудских, понижавајућих казни и поступака, тим НПМ је током посете пратио поступање према корисницима, смештајне услове у којима бораве, остваривање здравствене заштите, а посебна пажња посвећена је примени мера ограничења кретања према корисницима у Установи. 

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 17. и 18. маја 2018. године посетио Регионални центар граничне полиције (РЦГП) према Бугарској  и прихватне центре за мигранте у Димитровграду, Пироту и Дивљани. Циљ ових посета био је праћење поступања надлежних органа по раније упућеним НПМ препорукама и сагледавање актуелне ситуације у посећеним институцијама у вези положаја миграната и условима у којима бораве.

Током посете, службеници свих посећених институција остварили су сарадњу са НПМ. 

 

Национални механизам за превенцију торутре (НПМ) је 3. и 4. маја 2018. године посетио прихватне центре у Прешеву, Бујановцу, Врању и Босилеграду. Током посета тим НПМ се упознао са тренутном ситуацијом у центрима и поступању према мигрантима који су овде смештени, као и са мерама које су надлежни органи предузели поводом раније упућених препорука НПМ.

Службеници посећених прихватних центара су остварили пуну сарадњу са тимом НПМ.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је 19. и 20. априла 2018. године Окружни затвор и Полицијску управу у Ужицу.

Током посете Окружном затвору тим је обавио разговоре са управом и службеницима Завода и свим затеченим лицима лишеним слободе и обишао спаваонице и друге просторије за боравак лица. Посета Полицијској управи је имала за циљ праћење поступања по препорукама упућеним након претходне посете НПМ и тим је обишао просторију за задржавање грађана и обавио разговоре са затеченим полицијским службеницима.

Сви службеници посећених установа су остварили сарадњу са НПМ и омогућили му да испуни свој мандат.

Тим НПМ је 03. априла обавио посету КПЗ Шабац, ради праћења поступaња по раније упућеним препорукама, као и Служби за психијатрију Опште болнице у Шапцу.