a

Тим НПМ је у уторак 01. августа обишао Прихватни центар за мигранте у Врању, а у четвртак 03. августа и Прихватне центре у Прешеву и Бујановцу. Током ових посета, нарочито је праћено поступање надлежних органа према малолетницима и женама, као и поступање по препорукама које је НПМ упутио након претходних посета Прихватним центрима у Прешеву и Бујановцу.

Ради праћења поступања према лицима лишеним слободе, тим НПМ је у уторак 01. августа обавио вечерњу ненајављену посету Полицијској станици у Сурдулици, а у среду 02. августа и посету Окружном затвору у Врању.

Службеници свих посећених установа су остварили пуну сарадњу са НПМ.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је у петак, 21. јула 2017. године, без претходне најаве, посетио седиште Полицијске управе у Панчеву и Полицијску испоставу Север. Циљ ове посете је био праћење поступања по препорукама које је НПМ упутио након посете Полицијској управи 2013. године, као и по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT), упућеним у Извештају о посети Републици Србији из 2015. године.

Током посете, сви присутни полицијски службеници су остварили сарадњу са НПМ.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 5. јула 2017. године посетио београдске полицијске станице Стари Град и Савски Венац, ради праћења поступања по препорукама које је НПМ упутио након ранијих посета овим станицама, као и по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) упућеним након посете Републици Србије 2015. године.

Такође, тим НПМ је истог дана посетио и Управу за странце Полицијске управе за град Београд, у циљу праћења поступања према мигрантима и тражиоцима азила.

Ове посете нису претходно најављене, а полицијски службеници су остварили пуну сарадњу са НПМ и омогућили му да оствари свој мандат.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 09. јуна 2017. године обавио ненајављене посете Центру за азил у Крњачи у Прихватилишту за странце у Падинској Скели. Током ових посета, нарочито је праћено поступање надлежних органа према малолетницима и женама, као и поступање по препорукама које је НПМ упутио након претходних посета овим установама.

Службеници посећених установа су остварили пуну сарадњу са НПМ.

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) је 08. јуна 2017. године посетио Прихватни центар у Обреновцу, без претходне најаве, у циљу надзора над поступањем према мигрантима који су овде смештени. С обзиром да је прву посету овом Центру тим НПМ обавио недуго након његовог отварања, током ове посете су праћене мере које је Комесаријат за избеглице и миграције у међувремену предузео како би поступио по тада упућеним препорукама, као и у циљу адекватног збрињавања миграната.

Службеници Комесаријата су остварили сарадњу са НПМ и омогућили му да оствари свој мандат.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 19. маја 2017. године посетио Прихватни центар за мигранте у Кикинди у циљу праћења поступања надлежних органа према мигрантима и услова у којима бораве.

Тим НПМ је 16. маја 2017. године посетио Прихватни центар за мигранте у Шиду ради провере навода о тортури према мигрантима од стране припадника полиције Републике Хрватске, као и ради праћења поступања по раније упућеним препорукама.